Séria dokumentárnych filmov na motívy fotografického projektu Jany Rajcovej prináša pohľad menej známych aj známych Slovákov na tému vojnových vysídlencov z Ukrajiny.

Kto z nás si vie predstaviť chvíľu, keď na jeho mesto začnú padať bomby? Kedy nastane ten moment, keď sa rozhodneme utiecť? Sme na takúto alternatívu vo svojom živote pripravení?

O fotografickom projekte Jany Rajcovej

V dôsledku ruskej invázie prekročil počet ukrajinských vojnových utečencov číslo 7 miliónov. K nim treba prirátať ďalších 7 miliónov vnútroštátnych vysídlencov, ktorí museli kvôli vojne utiecť do pokojnejších regiónov Ukrajiny. Cieľom fotografického projektu Jany Rajcovej je dať tvár a hlas týmto číslam.

Jana Rajcová používa fotoaparát ako nástroj na objavovanie vnútorných svetov. Nástroj na zmenu. Samotný projekt pozostáva z dvoch častí – portrétov tých, ktorí našli útočisko na Slovensku, a prepisov rozhovorov s nimi. Každý príbeh je iný, ale každý príbeh môže spôsobiť zmenu. Prosím zdieľajte tieto príbehy a pomôžte zmeniť pohľad mnohých na ľudí utekajúcich pred vojnou z územia Ukrajiny.

Všetky originálne fotografie a príbehy, ktoré Jana Rajcová vypočula a spísala, nájdete na webe exodus.report.